Fysioterapia on yhteistyötä

Fysioterapia, kuten muukin terapia, on kahden kauppa. Siihen sitoutuminen sekä hoidettavan henkilön että fysioterapeutin taholta auttaa parantumisessa sekä kuntoutumisessa. Fysioterapia tarjoaa avun, jos liikkumis- ja toimintakyky ovat mahdollisesti uhattuina joko ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai muun tekijän vuoksi. Fysioterapia on pääosin kivun poistamista sekä työkyvyn ja liikkumisen edistämistä. Se on myös hyvä keino ennaltaehkäistä esimerkiksi urheilijalle tyypillisiä vaivoja.

Fysioterapiassa lähdetään liikkeelle siitä, että tutustutaan hoidettavan asiakkaan terveyshistoriaan, etsitään mahdollisia ongelmakohtia ja mietitään yhdessä, miten tilannetta aletaan ratkaisemaan. Fysioterapeutti tekee arvioinnin siitä mihin suuntaan hoidossa lähdetään ja käytetäänkö hoidossa esimerkiksi apuvälineitä. Tärkeää on luoda suunnitelma, jonka mukaan edetään.

Hoidon tavoitteiden saavuttamisessa myös hoidettavalla on suuri rooli. Häntä kannustetaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestä ja toimintakyvystä. Asiantuntijan kanssa on hyvä pohtia niitä keinoja, joiden avulla esimerkiksi juuri toimintakykyä voidaan ylläpitää sekä ehkäistä mahdollisia kipuja ja liikuntakykyyn vaikuttavia asioita.

Fysioterapiaa tarvitsevan on hyvä tiedostaa, että ongelmat eivät välttämättä ole ratkaistavissa kertaheitolla, vaan parantuminen saattaa olla pitkä tie. Tällaisissa tapauksissa juurikin sitoutuminen hoitoon ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen on tärkeää. Asiantunteva fysioterapeutti osaa kannustaa ja tukea hoidettavaa.

Fysioterapia tähtää siihen, että ihmisen fyysisen hyvinvoinnin kautta myös mieli pysyy virkeänä, ja näin olleen toimintakyky säilyy kokonaisvaltaisesti. Hoitoja tarjotaan yksityisille henkilöille, mutta myös esimerkiksi työhyvinvointipalveluina, jolloin yrityksellä on mahdollisuus ylläpitää työntekijöidensä terveyttä – sekä juurikin toimintakykyä. Yksi sairaslomapäivä kustantaa yritykselle noin 350 euroa, joten kulut nousevat merkittävästi, jos poissaoloja on enemmänkin.

Kaiken kaikkiaan fysioterapia on kokonaisvaltaista hoitoa, joka ehkäisee ja ylläpitää kehon hyvinvointia. Se sopii kaikenikäsille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville. Yhdessä asiantuntevan fysioterapeutin kanssa ongelmakohtiin on mutkatonta tarttua ja saavuttaa haluttuja tuloksia.